1. Blockchaintechnologie uitgelegd
1. Blockchaintechnologie uitgelegd
Vertrouwen gedigitaliseerd. Een gedeelde bron van waardheid.
2. Vertrouwen, een waardevol valuta
2. Vertrouwen, een waardevol valuta
"In a networked world trust is the most important currency" - Eric Schmidt, Executive Chairman Google
3. Bureaucratie als oplossing
3. Bureaucratie als oplossing
Overheidsdiensten op de blockchain
4. De participerende maatschappij
4. De participerende maatschappij
De kracht van samenwerkende kleinschaligheid
5. Introductie Government as a Service
5. Introductie Government as a Service
Een wereldwijde behoefte, een wereldse kans
6. Exportmissie; Nederland als koploper
6. Exportmissie; Nederland als koploper
Government as a Service, een vernieuwende strategische missie
7. Roadmap / bouw mee
7. Roadmap / bouw mee
Samenvatting
Events
Events mbt Government-as-a-Service

DutchChain. Blockchain technologie sleutel tot nieuwe Nederlandse exportmissie: “Government as a Service”.

Maandag 9 mei 2016, Groningen, Den Haag.

Wat als we het Nederlandse overheidsapparaat kunnen veranderen in een inkomstenbron? Kunnen we een structurele kostenpost ombuigen tot een wereldwijd exportproduct? Het vandaag gepubliceerde whitepaper ‘DutchChain’ verkent de visie op een nieuwe strategische exportmissie voor Nederland: Government-as-a-Service. Voor export en voor eigen gebruik. Met een sleutelrol voor Blockchain, de technologie achter Bitcoin.

DutchChain schetst een compleet nieuwe manier van omgaan met overheid en bureaucratie. Een transparante overheid die faciliterend, doelmatig en doeltreffend is. Die slim met data omgaat, terwijl privacy wordt geborgd. Die door inwoners, instellingen en bedrijven niet wordt gezien als belemmering, maar als steun en oplossing. Een overheid die waarde, verbinding en vertrouwen creëert – én een toonaangevend voorbeeld is van betrouwbaarheid, veiligheid, samenwerking en innovatie. En dat op een globaal niveau – niet alleen in eigen land. Een overheid als exportproduct, als inkomstenbron, niet als kostenpost.

Nederland verkeert in een unieke positie om onze overheidsdiensten te combineren met onze internationale netwerken. Op een vernieuwde en verbeterde manier. Voeg hieraan toe onze uitzonderlijke ervaring in grootschalige, internationale publiek-private samenwerkingen. Dit is noodzakelijk en het speelt nú.

Het momentum wordt ingegeven door de opkomst van Blockchain-technologie. Als de Nederlandse overheid op een goede manier weet samen te werken met start-ups (én gevestigde instellingen en bedrijven), is het mogelijk om onze digitale infrastructuur te ontwikkelen tot de meest geavanceerde ter wereld. Het uiteindelijke doel is niet alleen een samenleving en economie die beter werkt, maar ook een nieuw exportproduct: Government-as-a-Service.

Het vertrouwen (ingebouwd in de Blockchain) kunnen we gebruiken om de vele zaken te automatiseren die nu nog via overheidsorganisaties moeten worden afgehandeld. Daarmee wordt een grote stap (of liever: sprong) gemaakt in het vergroten van de betrouwbaarheid en dienstbaarheid – voor inwoners, instellingen en bedrijven. In het whitepaper van Rutger van Zuidam wordt dit in meer detail uiteengezet.

Dit is de transformatie van paarse krokodillen-bureaucratie naar een doelmatige, doeltreffende en goed gecoördineerde oplossing. Een overheid die steunt in plaats van stuurt. De samenleving en economie hebben last van regeldruk en groeiende complexiteit. De huidige bureaucratie kost tientallen miljarden, is verre van efficiënt, en erg fout- en fraudegevoelig. Blockchain werkt omgekeerd: hoe uitgebreider de informatieketen wordt, des te lager de complexiteit en des te hoger de betrouwbaarheid en efficiëntie. Bureaucratie transformeert van obstakel in smeerolie. We moeten er wel snel mee aan de slag.

De Blockchain-technologie biedt ook mogelijkheden om oplossingen te ontwikkelen voor overheidsfuncties en -organisaties die de menselijke maat wensen te behouden. Het duurzaam inrichten van overheidsdiensten vereist niet langer organisatorische schaalvergrotingen om kosten te beheersen, continuïteit te garanderen en kennis te borgen. Hiermee voorkomen we, dat er een te grote kloof tussen overheden en burgers ontstaat.Nederland heeft nu een prachtige kans om mondiaal het voortouw te nemen in deze ontwikkeling. Moeten we op den duur gaan importeren of slaan we de handen ineen om een mooi exportproduct te maken? Het antwoord op de laatste vraag, Government-as-a-Service, behelst de kern van de boodschap van het whitepaper.

Rutger van Zuidam, ondernemer en uitgever van DutchChain:

“Nederland heeft behoefte aan nieuwe exportproducten die passen in een wereld die volop in transformatie is. Blockchaintechnologie kan overheidsdiensten zeer efficiënt en schaalbaar maken. Waarom zou de dienstverlening van het Nederlandse Kadaster, DUO, KvK of RDW dan ophouden bij de landsgrenzen? Denk bijvoorbeeld eens aan kadasters in ontwikkelingslanden: fraude, corruptie en bureaucratie zijn wereldwijde problemen. Internationaal zijn er verdienmodellen mogelijk en kan Nederland van grote toegevoegde waarde zijn door Government as a Service te gaan leveren.”

Nationaal Commissaris Digitale Overheid Bas Eenhoorn:

“Rutger laat met zijn whitepaper zien welke kansen de Nederlandse overheid heeft om de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) te verbeteren; maar ook om ondernemend te worden op het gebied van Blockchaintechnologie. Dit maakt het mogelijk om processen en infrastructuur geheel anders vorm te geven, te verbeteren en te innoveren. Daarnaast hebben we met het hele land een kans om publiek-private samenwerking een impuls te geven en Government-as-a-Service als nieuw exportproduct neer te zetten. Een kans die ik wil agenderen en samen met andere overheden wil verkennen.”

Mark Buitenhek, Global head Transaction Services ING Bank, over dit whitepaper:

“In dit white paper schetst Rutger van Zuidam twee belangrijke concepten: het toepassen van blockchain technologie door de Nederlandse overheid om hun dienstverlening drastisch te verbeteren en het geleerde vervolgens te exporteren (Government as a service). Dit sluit naadloos aan waar we als ING (en vele banken met ons) ook mee bezig zijn. Sterker nog, die initiatieven zouden elkaar zelfs kunnen versterken.

De kennis die door ons via o.a. het internationale R3 blockchain consortium is opgedaan, zou ingezet kunnen worden om de propositie voor de burgers van dit land versneld te kunnen ontwikkelen. Samenwerkingsvormen waardoor hypotheek- of verbouwingsaanvragen makkelijker en sneller verwerkt kunnen worden zijn heel goed denkbaar.

Maar ook bij de export van deze diensten zouden wij met andere banken een rol kunnen spelen. Wij helpen zakelijke en particuliere klanten in tientallen landen die heel graag op een veel eenvoudigere en goedkopere manier hun administratie en belastingaangifte willen doen. Om maar eens wat te noemen.

Nederland is bij uitstek een land dat mee zou moeten surfen op de golf van deze nieuwe technologie. Het zou de handel gemakkelijker maken, de dienstverlening van de overheid en haar partners naar een nieuw niveau kunnen tillen en ook nog eens een nieuw exportproduct kunnen opleveren. Ik raad iedereen daarom aan om actief te participeren in dit nieuwe initiatief.”


Over Blockchain Technologie

Een Blockchain is een permanente (write only) online administratie (register) van opeenvolgende registraties en transacties. Gegevensuitwisseling en verificatie vindt plaats tussen de deelnemers, door middel van consensus en zonder tussenkomst van traditionele derde partijen. Een transactie in Japan, is daardoor gelijk wereldwijd zichtbaar. Door de wiskundige principes in de technologie, klopt de Blockchain altijd en kan er niet mee worden geknoeid, waardoor hetgeen er in staat wordt vertrouwd door alle deelnemers. Daarmee is de Blockchain een laag bovenop het internet die een programmeerbare, gedeelde bron van waarheid biedt. Dit maakt het uitermate geschikt voor registraties en transacties van vele vormen van eigendom, contracten en certificaten. Door het programmeerbare aspect kunnen deze zaken “slim” worden gemaakt. Zo wordt een contract van de toekomst een soort app.

Over IntoBlockchain.com

Internetondernemer Rutger van Zuidam heeft de Blockchain en Bitcoin technologie sinds 2010 onder de loep en richtte in 2013 IntoBlockchain.com op, het startpunt voor bedrijven, overheidsinstellingen en goede doelen om gebruik te maken van Blockchain technologie. Hij organiseerde het Bitcoin Cafe in Groningen en introduceerde het eerste Bitcoin kassasysteem voor de horeca. EAZE haalde de wereldpers met de lancering van het handsfree betalen met Google Glass en Bitcoin, Rutger organiseerde al twee maal het hooggewaardeerde Nationaal Bitcoin Congres met trendwatcher Vincent Everts,  ABN AMRO en ING samen, waar de voorhoede van het Nederlandse bedrijfsleven en (semi)overheidsinstellingen aanschuift en top sprekers hun kennis en visie delen over de nieuwste ontwikkelingen en de impact die Bitcoin en Blockchain technologie heeft op business en samenleving, nu en in de toekomst.

Begin 2016 organiseerde Rutger in samenwerking met Politie en de Fiod/Belastingdienst de eerste (rijks)overheidsbrede werkconferenctie over Blockchain, waar professionals uit meer 40 overheidsorganisaties aan deelnamen. Op 20 juni organiseerde hij, samen met trendwatcher Vincent Everts, het Dutch Blockchain Conference, dat werd geopend door Special Envoy Startup Delta, Mevrouw Neelie Kroes, bij KPMG in Amsterdam.

Download whitepaper

Creative Commons-Licentie
DutchChain Whitepaper van IntoBlockchain.com is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op DutchChain.nl.