“In a networked world trust is the most important currency” – Eric Schmidt, Executive Chairman Google

Partijen kunnen vertrouwen toevoegen aan netwerken, processen, data en documenten. Denk aan ISO-certificering en rating agencies, maar ook de APK van een voertuig, een keurmerk voor voedingsmiddelen of een universitair diploma. Zoals de ene bank meer vertrouwen geniet dan de andere bank (zichtbaar door een credit rating bijvoorbeeld), kan een paspoort van het ene land meer vertrouwen genieten dan een paspoort van het andere land.

Met de komst van de Blockchain kan dit vertrouwen worden gedigitaliseerd, gedistribueerd én worden verwerkt in processen/(software)programma’s/smart contracts. Immers, in de Blockchain is vertrouwen een 0 of een 1. Staat het er in, dan zijn partijen het over eens dat het klopt, zo niet, dan niet.

Het interessante is nu, dat vertrouwen (uiteindelijk) niet wordt gekocht, maar wordt verdiend. Nederlandse bedrijven en (overheids)instellingen genieten wereldwijd veel vertrouwen[1]. Organisaties kunnen dit vertrouwen via de Blockchain distribueren en verbinden aan processen, data en documenten die wereldwijd kunnen worden gebruikt.

In een (geautomatiseerd) proces kan aldus worden ingebouwd dat een bepaald document X vertrouwen nodig heeft, om een specifieke actie in gang te zetten. Op deze manier kunnen geldstromen geautomatiseerd en voorwaardelijk worden geïmplementeerd.

Deze opvatting pleit voor een nieuw vertrekpunt voor de ontwikkeling van Blockchaintechnologie. Terwijl Bitcoin en Ethereum uitgaan van het overbodig maken van de (vertrouwde) derde partij, pleit deze opvatting juist voor het vergroten van de toegevoegde waarde ervan. In deze nieuwe situatie is deze derde partij niet een tussenpersoon maar juist een coördinator van vertrouwen en data in het complete netwerk.

Bijvoorbeeld: Wanneer Griekenland een Nederlands kadastraal systeem heeft geïmplementeerd, inclusief gestandaardiseerde/gecertificeerde processen die door iedereen makkelijk kunnen worden ge-audit, dan voegt dit vertrouwen toe aan de woonomstandigheden en woningmarkt in Griekenland. Tevens biedt het vanwege de transparantie een fundament voor betere regelgeving, en beter/effectiever toezicht op de naleving van die regelgeving. Ook daar kunnen Nederlandse organisaties een toegevoegde waarde bieden.

In Georgië vindt deze ontwikkeling reeds plaats[2]. Papuna Ugrekhelidze, voorzitter van de National Agency of Public Registry zegt in het persbericht:

“By building a Blockchain-based property registry and taking full advantage of the security provided by the Blockchain technology, the Republic of Georgia can show the world that we are a modern, transparent and corruption-free country that can lead the world in changing the way land titling is done and pave the way to additional prosperity for all.”

 


  1. http://uk.businessinsider.com/the-top-20-countries-ranked-by-reputation-2015-7
  2. http://www.coindesk.com/bitfury-working-with-georgian-government-on-blockchain-land-registry

Download whitepaper
Creative Commons-Licentie
DutchChain Whitepaper van IntoBlockchain.com is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op DutchChain.nl.