Overheidsdiensten op de Blockchain.

Blockchaintechnologie is zeer geschikt om overheidsdiensten op te ontwikkelen, omdat veel overheidsdiensten al gebaseerd zijn op een database/register. Denk aan het Kadaster, het handelsregister, de burgerlijke stand, kentekenregistratie, de belastingdienst, de sociale verzekeringsbank en ga zo maar door. In veel opzichten is de overheid een gevalideerde database (in het Engels heet het niet voor niets administration).

Ieder van die diensten beheert meerdere gegevens van personen en/of bedrijven in meerdere databases. Er wordt veel tijd en energie gestoken in het met elkaar laten praten van die databases, en het onderhouden van zowel die communicatie als de databases zelf. Anders gezegd: communicatie tussen overheidsdiensten is van cruciaal belang, maar is juist dankzij de bestaande technologische oplossingen is het ook erg bewerkelijk en soms moeizaam.

Iedere partij heeft immers een eigen bron van waarheid. Het beheren en ontsluiten van al die gegevens kost de overheid jaarlijks heel veel tijd, geld en moeite. Hier biedt Blockchaintechnologie een enorme verbetering, door een gemeenschappelijk, gedeeld register van transacties en handelingen als bron van waarheid te gebruiken.

Daar komt bij dat de aard van overheidsdiensten goed aansluit bij de werking van de Blockchain: het betreft immers de ‘governance’ van gegevens en functionaliteit ten behoeve van een community (netwerk). In de publieke sector spreekt men vaak van ‘ketensamenwerking’ – laat nu ‘chain’ juist de vertaling van ‘keten’ zijn. Deze netwerken hebben er belang bij dat men het eens is over de gedeelde data. Deze consensus wordt beter en veiliger bereikt middels Blockchaintechnologie dan door de consolidatie van losse systemen en databases, zoals tot nu toe gebruikelijk. Toepassing van Blockchaintechnologie heeft een aantrekkende en aantrekkelijke werking op de verschillende betrokken partijen waardoor ze met elkaar gaan samenwerken middels een gedeelde waarheid: de Blockchain.

De voordelen die hieruit voortvloeien: het vastleggen, controleren en delen van feiten wordt makkelijker, en kost derhalve minder geld en moeite. Bovendien wordt het mogelijk om de accountability van de overheid verder te verhogen, omdat feiten en handelingen makkelijker te controleren zijn. Tenslotte ontstaat er een gedeeld gevoel van eigenaarschap, doordat alle partijen het centrale register voeden, onderhouden en bruikbaar maken voor de gebruikers.

Bijvoorbeeld: Het uitbrengen van stemmen door stakeholders in een organisatie of gebied kan middels Blockchaintechnologie worden gerealiseerd, waardoor dergelijke stemmingen sneller, beter en tegen lagere kosten uitgevoerd worden[1]. Dit verhoogt het democratisch gehalte in de organisatie en verlaagt de kosten van de democratische werkwijze.

Overheidsinstellingen worden meer en meer aangesproken op hun rol: van hen wordt steeds vaker verwacht dat ze regie voeren over processen, in plaats van dat ze die processen per se zelf in beheer moeten hebben. Blockchaintechnologie helpt de overheidsinstellingen aan deze wens te voldoen, en tegelijkertijd het vertrouwen in de processen te verhogen. Gegevens en transacties in de Blockchain kunnen immers door iedere betrokkene geverifieerd worden.

Het belang hiervan is evident. Bedenk eens hoe vaak we zeker moeten of willen weten dat iets klopt, door bijvoorbeeld iets te certificeren.

Bijvoorbeeld: Scan de barcode van de vleesverpakking met een smartphone en zie direct bij welke boer het vlees vandaan komt, de uitslagen van controles van deze boer door autoriteiten, welke voeding(ssupplementen) de dieren hebben gehad, wie het vlees vervoert heeft en wanneer, welke slager het vlees behandeld heeft, etc.


  1. NASDAQ: Aandeelhouders stemmen middels Blockchaintechnologie http://www.nasdaq.com/press-release/nasdaqs-blockchain-technology-to-transform-the-republic-of-estonias-eresidency-shareholder-20160212-00058

Download whitepaper
Creative Commons-Licentie
DutchChain Whitepaper van IntoBlockchain.com is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op DutchChain.nl.