De kracht van samenwerkende kleinschaligheid.

Vanwege de huidige aanpak, waarbij iedere deelnemende partij in de keten vanuit een eigen (bron van) waarheid werkt, zijn bureaucratische processen noodzakelijk om samenwerking te faciliteren en governance in te richten.

De complexiteit van de bureaucratie is in de loop der jaren sterk gestegen. Hierdoor zijn (overheids)organisaties geneigd om schaalvergroting door te voeren, vanwege (noodzakelijke) efficiency. Denk daarbij aan de niet altijd even eenvoudige fusie van gemeenten.

De huidige situatie: Schaalbaarheid van certificering is sublineair.

Bureaucratie als last.

Meer spelers in de keten = meer complexiteit = steeds inefficiëntere bureaucratie.
(bron illustraties en superlineaire efficiency): Dr A. Buchanon

Blockchain-gebaseerde situatie: Schaalbaarheid van certificering is superlineair.

Bureaucratie als (hulp)middel of oplossing

Meer spelers in keten = minder complexiteit per speler = steeds efficiëntere bureaucratie.

In combinatie met smart contracts stelt de Blockchain relatief kleine organisaties in staat om juist grote bureaucratische verwerkingskracht te genereren, door de hoge mate van automatisering die kan worden bereikt in de complete samenwerkingsketen. Hierdoor is de behoefte voor schaalvergroting door bureaucratische druk veel lager. Grotere organisaties kunnen hierdoor ook sterke efficiency-voordelen behalen.

Deze voordelen overstijgen (semi)overheidsdiensten. Denk ook aan zorg(verzekeraars), onderwijs, logistiek en energie. Eigenlijk iedere sector waar bureaucratie en certificering een rol speelt. Zo willen we in de mode-branch ongetwijfeld zeker weten of iets ‘echt’ is, en onder welke omstandigheden iets is geproduceerd.

Nederlandse overheid, zonder of met Blockchain

Zonder Met
Kosten bureaucratie hoger Kosten bureaucratie lager
Complexiteit bureaucratie hoger Complexiteit bureaucratie lager
Toename regeldruk (Exponentiële) afname regeldruk
Schaalvergroting i.v.m. bureaucratische druk Schaalverkleining i.v.m. bureaucratische slagkracht
Overheidsdiensten op nationale schaal doorontwikkelen Overheidsdiensten op internationale schaal exporteren
Organisaties als bottlenecks Organisaties als netwerken
Focus op lagere kosten leidt tot lagere kwaliteit Focus op hogere kwaliteit leidt tot lagere kosten
Burgers, bedrijven en instellingen ervaren overheid als obstakel Overheid als oplossing/facilitator (die we samen bouwen)

Download whitepaper
Creative Commons-Licentie
DutchChain Whitepaper van IntoBlockchain.com is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op DutchChain.nl.