Een wereldwijde behoefte.

In Nederland zijn de overheid en het bestuur relatief goed georganiseerd. In grote delen van de wereld is dit nog niet het geval (of het kan significant worden verbeterd). Dit geldt ook voor de relatie tussen overheid, burgers en bedrijfsleven.

Overheidsdiensten, uitgevoerd met gebruikmaking van Blockchaintechnologie, zijn op veel plekken in de wereld gewenst, om de coördinatie van de maatschappij en het vertrouwen van burgers en bedrijven in de (overheids-)systemen te vergroten en de interactie te verbeteren. Het is echter niet aantrekkelijk, en ook minder kansrijk, om zo’n ontwikkeling aan te bieden als technology-push. Het is beter om bruikbare oplossingen aan te bieden, die gebruikmaken van Blockchaintechnologie, maar een ander, vriendelijker label hebben.

‘Government-as-a-Service’ is dat label.

In de IT-industrie is software-as-a-service al jaren een gangbare term. In plaats van telkens een nieuw pakket te ontwikkelen, evolueren best practices naar een platform dat door klanten bijvoorbeeld per gebruiker (per tijdseenheid) op een turn-key wijze kan worden afgenomen. Dit blijkt een goed schaalbaar model, waar wereldwijd vele organisaties uitstekend mee uit de voeten kunnen. Daarnaast is de drempel om in te stappen laag, doordat de dienst immers al is ontwikkeld. Fanatieke klanten geven input op nieuwe functionaliteit en wanneer deze functionaliteit vervolgens is ontwikkeld, profiteren alle andere aangesloten klanten daarvan ook mee.

Mogelijke aanleiding tot interesse in Government-as-a-Service-diensten indiceert direct in welk stadium een land verkeert ten aanzien van de ontwikkeling van overheidsdiensten:

  • waar voorheen nog geen oplossing beschikbaar was (denk aan het ontbreken van een Kamer van Koophandel of Kadaster) of de kennis voor een goede oplossing nog niet aanwezig is (ontwikkelingsgebieden);
  • of waar overheidsdiensten wel bestaan, maar geplaagd worden door corruptie (waar het vertrouwen in het systeem niet hoog is);
  • de huidige oplossing erg stroef is. Denk aan ver doorgevoerde, mogelijk complexe bureaucratie, vaak juist om corruptie tegen te gaan;
  • wanneer de bestaande oplossing geplaagd wordt door moeilijk te vernieuwen systemen (legacy-systemen), of waar er hoge barrières bestaan die de publiek-private samenwerking tot nog toe verhinderden.
  • Uiteindelijk hebben overheidsdiensten in alle landen de behoefte om de dienstverlening in hoge mate te digitaliseren, te verbinden met het internet en dit zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Overigens biedt Government-as-a-Service niet alleen oplossingen voor problemen, het biedt ook kansen die het de moeite waard maken:

  • Met Government-as-a-Service-diensten wordt een globaal systeem voor vertrouwde data- en waarde-uitwisseling mogelijk;
  • Internationale coördinatie wordt vergemakkelijkt;
  • Het biedt een platform voor (verdere) uniformering van handelsprotocollen, waar alle zakelijke bedrijvigheid voordeel van kan hebben;
  • Wanneer Government-as-a-Service-diensten gebruikt worden, ontstaan meer mogelijkheden tot koppeling van data en handelingen op een slimme manier;
  • Tenslotte biedt het een overheid de mogelijkheid om de energie te richten waar het nodig is. In plaats van energie besteden aan het opbouwen van een basis die elders al is gelegd, kunnen Government-as-a-Service-diensten ‘off-the-shelf’ goede basisadministratie en -registratie van allerhande zaken bieden aan een overheid, zodat deze alle aandacht kan richten op waardevolle interactie met burgers en bedrijven.

Download whitepaper
Creative Commons-Licentie
DutchChain Whitepaper van IntoBlockchain.com is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op DutchChain.nl.